OBSŁUGA PRAWNA FIRM I PRZEDSIĘBIORCÓW

Prawna obsługa przedsiębiorców i firm
Prowadzenie spraw administracyjnych, podatkowych, gospodarczych oraz finansowych

Świadczone przez kancelarię na rzecz przedsiębiorców usługi są rzetelne i kompleksowe a zarazem obejmują wszystkie dziedziny prawa z jakimi przedsiębiorcy mają styczność.

W zakresie dziedziny prawa gospodarczego nasze działania obejmują :

obsługę wszelkich rodzajów spółek, , sporządzenie umów i statutów spółek i przedsiębiorstw, profesjonalne doradztwo w zakresie przekształceń i restrukturyzacji przedsiębiorców, reprezentowanie przedsiębiorców we wszelkiego rodzaju postępowań w tym rejestrowych i wieczystych, sporządzanie umów handlowo-gospodarczych, sporządzanie aktów prawa wewnętrznego zapewniających ład korporacyjny, windykacje i prowadzenie postępowań egzekucyjnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, reprezentację klienta przed sądami i organami administracji w sprawach dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej, w tym także w sprawach związanych z prawem pracy,

Obsługa prawna przedsiębiorców to jedna z głównych specjalizacji kancelarii. Powszechnie wiadomo, że prowadzenie działalności obciążone jest wysokim ryzykiem finansowym. Ryzyko to można ograniczyć podejmując współpracę z wykwalifikowanym prawnikiem.

Kancelaria współpracuje z przedsiębiorcami pomagając rozwiązać wszelkiego rodzaju problemy prawne, w tym m.in przeprowadzając windykację należności, sporządzając umowy gospodarczo- handlowe, doradzając i dostosowując formę prowadzonej działalności zgodnie z predyspozycjami klienta, reprezentując przedsiębiorców w sprawach gospodarczych, finansowych, podatkowych, pracowniczych, z zakresu ubezpieczeń społecznych, karnych, karnoskarbowych czy administracyjnych.