PRAWO CYWILNE

Prawo cywilne

W zakresie prawa cywilnego kancelaria zajmujemy się:

prowadzeniem spraw odszkodowawczych, a także roszczeniami z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę ,roszczeniami wynikającymi ze wszelkiego rodzaju umów ,sprawami związanymi z naruszeniem dóbr osobistych,sprawami o założenie i zniesienie współwłasności,sprawami o ustanowienie wszelkiego rodzaju służebności,sprawami o ochronę własności i posiadania (w tym roszczenia o zapłatę z tytułu bezumownego korzystania np. z nieruchomości),sprawami o zasiedzenie w złej i dobrej wierze,sprawami dot. Najmu lokali i eksmisji,sprawami spadkowymi (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku etc.),sprawami o zapłatę, sprawami o odwołanie darowizny, ustanowienie służebności (przesyłu, drogi koniecznej),sprawami o zachowek.

W zakresie prawa cywilnego kancelaria oferuje szerokie doradztwo, sporządzanie pism procesowych m.in. pozwów, wniosków, apelacji, zażaleń, sprzeciwów i zarzutów od nakazów zapłaty, reprezentację na wszystkich etapach postępowania cywilnego.

Sprawy prowadzimy zarówno na etapie przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym. Kancelaria reprezentuje klientów również w Europejskich postępowaniach w sprawach transgranicznych tj. w Europejskim postępowaniu nakazowym i Europejskim Postępowaniu w sprawach drobnych roszczeń.


W zakresie prawa cywilnego kancelaria oferuje szerokie doradztwo, sporządzanie pozwów, wniosków, apelacji, zażaleń, sprzeciwów i zarzutów od nakazów zapłaty, reprezentację we wszystkich etapach postępowania cywilnego.

Sprawy prowadzone są zarówno na etapie przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym. Kancelaria reprezentuje klientów również w Europejskich postępowaniach w sprawach transgranicznych tj. w Europejskim postępowaniu nakazowym i Europejskim Postępowaniu w sprawach drobnych roszczeń.