PRAWO KARNE I KARNO SKARBOWE

Prawo karne i karno skarbowe

W zakresie prawa karnego kancelaria świadczy pomoc prawną zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, sądowego (po skierowaniu aktu oskarżeniu do Sądu ) jak również na etapie postępowania wykonawczego (po wydaniu wyroku karnego).

Nasza działalność w zakresie postępowań karnych obejmuje:

obronę podejrzanego/oskarżonego/skazanego na wszystkich etapach postępowania karnego (postepowanie przygotowawcze, reprezentacja w sądzie wykonawcze reprezentacja w postępowaniu wykonawczym), reprezentacja pokrzywdzonego przestępstwem, sporządzanie wszelkich pism procesowych apelacji, kasacji, wniosków,

SKAZANIE NA KARĘ POZBAWIENIA WOLNOŚCI NIE OZNACZA JESZCZE ŻE MUSI BYĆ ONA WYKONANA W CAŁOŚCI!

Prowadzimy sprawy po prawomocnym skazaniu dotyczące skrócenia okresu odbywania kary. Nasza kancelaria prawna prowadzi sprawy m.in:

sprawy o warunkowe przedterminowe zwolnienie, skrócenie okresu próby skazanego, zwolnienie z odbycia kary, zezwolenie na dozór elektroniczny (zamiast pozbawienia wolności), zawieszenie wykonania kary, odroczenie wykonania kary pozbawienia lub ograniczenia wolności, przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia lub ograniczenia wolności, Wydanie wyroku łącznego.