PRAWO MEDYCZNE I FARMACEUTYCZNE, OBSŁUGA PRAWNA SZPITALI

Prawo medyczne i farmaceutyczne, obsługa prawna szpitali,klinik, przychodni zdrowia,aptek i innych podmiotów leczniczo-medycznych

W zakresie tego działu kancelaria zajmuje się:

Prowadzeniem spraw dotyczących błędu w sztuce lekarskiej tzw.,prowadzeniem procesów fuzji, przejęć, likwidacji oraz restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej,prowadzeniem spraw odszkodowawczych m.in. za popełnione błedy medyczner,reprezentacją w sprawach cywilnych, karnych i administracyjnych,prowadzeniem j obsługi prawnej leczniczych szpitali i przychodni zdrowia,prowadzeniem postępowań dot. przekształceń publicznych zakładów zdrowotnych w spółki prawa handlowego oraz w prywatne zakłady zdrowotne