PRAWO PODATKOWE

Prawo podatkowe

w zakresie prawa podatkowe kancelaria zajmuje się:

reprezentacją przed organami podatkowymi wszystkich instancji,sporządzaniem odwołań od decyzji podatkowych oraz skarg do Sądów Administracyjnych w sprawach podatkowych,występowaniem z wnioskami o interpretacje podatkowe do organów podatkowychreprezentacją w sporach z organami celnymi oraz w postępowaniach przed sądami administracyjnymi,audytem podatkowym,planowaniem podatkowym i optymalizacją podatkową prowadzonej działalności gospodarczej.