Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

W zakresie prawa pracy świadczymy pomoc prawną i reprezentujemy zarówno pracodawców jak i pracowników. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw pracowniczych doradzając naszym klientom jak również reprezentując ich w postępowaniach przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Sądem Pracy.

W zakresie tego działu zajmujemy się:

szeroko określonym doradztwem prawnym (w tym także w zakresie zbiorowego prawa pracy),redagowaniem dokumentów pracowniczych (w tym umów o pracę, kontraktów menadżerskich, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, zakładowych i ponadzakładowych układów zbiorowych pracy itp.),reprezentowaniem pracodawców w postępowaniach przed Sądami wszystkich instancji i Sądem Najwyższym, Państwową Inspekcją Pracy, Państwową Inspekcją Sanitarną, doradztwem w zakresie systemu wynagrodzeń, sporządzaniem umów o zakazie konkurencji, prowadzeniem negocjacji i postępowaniem mediacyjnym z pracownikami i związkami zawodowymi, dochodzeniem odszkodowań z tytułu naruszenia zakazu konkurencji, odprawami, odszkodowaniami i innymi roszczeniami pracowniczymi w tym w zakresie przywrócenia do pracy, ustalenia istnienia stosunku pracy, odszkodowaniami za wypadki powstałe przy pracy.

Prawo ubezpieczeń społecznych

Nasi adwokaci i radcowie prawni również:
Sporządzają odwołania od decyzji ZUS, KRUS, ZER MSWiA, reprezentują klientów w postępowaniach z zakresu ubezpieczeń społecznych zarówno przed organami rentowymi (ZUS, KRUS, ZER MSWiA) jak również Sądami Powszechnymi wszystkich instancji i Sądem Najwyższym profesjonalne doradztwo prawne i reprezentację w sprawach dotyczących emerytur, rent, zasiłków, świadczeń odszkodowawczych.